От 01.07.2021 – нови правила около облагането с ДДС при онлайн търговия с крайни потребители (B2C)

 

От 01.07.2021 – нови правила около облагането с ДДС при онлайн търговия с крайни потребители (B2C)

Данъчното облагане на обороти, реализирани при онлайн търговия между държави членки на Европейския съюз, винаги е било свързано с множество правни особености. Докато в B2B сделките положението е доста прегледно, регламентацията на данъчното облагане в B2C отношенията, т.е. при продажба от предприемач на краен потребител, е доста по-комплексна. С влизането в сила на ДДС-дигиталния пакет към 01. юли 2021 г. настъпват и значителни промени при облагането с данък общ доход да подобен тип обороти.

От 01. юли 2021 г. влизат промени на правилата при търговия със стоки между различни членки на Европейския съюз. Същите следва да се ратифицират в Германия. С ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1995 НА СЪВЕТА от 21 ноември 2019 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки се приеха множество промени във връзка с досегашната регулация. Разширява се обхвата на приложимост на правилата зa т.нар. „Mini-One-Stop-Shop“ (MOSS), които се превръщат в „One-Stop-Shop“ (OSS). В резултат прагът на оборота, след който сделката се облага с ДДС в държавата на получаване се намалява за всички държави на 10.000 Евро.

И в миналото имаше множество неизяснени детайли около задълженията на собствениците на онлайн магазини, предлагащи стоки и услуги в Германия (например през Амазон или Ибей) да поддържат ДДС-регистрация в данъчните служби на федералната република и да облагат оборотите от продажбите на стоки на крайни потребители с тукашните ДДС-ставки. Правилото, че такова задължение се поражда след преминаване на определен праг на оборота, който за Германия все още е 100.000 Евро, правеше този въпрос не до там интересен за малките собственици на онлайн магазини. Поради уеднаквяването на действащия праг за целия Европейски съюз в размер на 10.000 Евро (което по отношение на Германия води до значително понижаване на този праг), задължението за ДДС-регистрация в Германия ще достигне множество предприемачи от Европейския съюз, които до сега не са били засегнати.

Можете да разчитате на нас за проверка на подобен тип задължение както и за входирането на необходимите регистрации в компетентната данъчна служба, и подаване на ДДС-декларации и справки. Не се колебайте да се свържете с тази връзка и на Hotline-на ни за счетоводни услуги: +49 173 3104559.