Актуални реакции около възстановяване на Toll-такси

Tърговско и икономическо право

Актуални реакции около възстановяване на Toll-такси

Съдът на Европейския съюз още на 28.10.2020 г. взе решение (по дело C 321/19) , че събираните в Германия магистрални (Toll) такси за тежкотоварни автомобили са изчислени на грешна основа. Не закъсняха и първите реакции на потърпевши и администрация. Според съдиите е най-вече неправомерно, при образуването на цените да се прибавят и разходите за пътна

Read More...