От 1ви юли 2021: Нови правила на ДДС-облагането при дистанционни продажби на стоки и услуги в Европейския съюз

Данъчно право

От 1ви юли 2021: Нови правила на ДДС-облагането при дистанционни продажби на стоки и услуги в Европейския съюз

В рамките на т.н. „Дигитален пакет“ на Европейската комисия влезе в сила от 01.07.2021 нова система за ДДС облагане при дистанционни продажби на стоки. Целта на новите правила е адекватна реакция на рязкото покачване на онлайн продажбите, честно и правилно разпределяне на данъка добавена стойност на стоки и услуги между държавите членки и предотвратяване на

Read More...

От 01.07.2021 – нови правила около облагането с ДДС при онлайн търговия с крайни потребители (B2C)

Данъчното облагане на обороти, реализирани при онлайн търговия между държави членки на Европейския съюз, винаги е било свързано с множество правни особености. Докато в B2B сделките положението е доста прегледно, регламентацията на данъчното облагане в B2C отношенията, т.е. при продажба от предприемач на краен потребител, е доста по-комплексна. С влизането в сила на ДДС-дигиталния пакет

Read More...