От 01.07.2021 – нови правила около облагането с ДДС при онлайн търговия с крайни потребители (B2C)

Kiril Kiryakov

От 01.07.2021 – нови правила около облагането с ДДС при онлайн търговия с крайни потребители (B2C)

Данъчното облагане на обороти, реализирани при онлайн търговия между държави членки на Европейския съюз, винаги е било свързано с множество правни особености. Докато в B2B сделките положението е доста прегледно, регламентацията на данъчното облагане в B2C отношенията, т.е. при продажба от предприемач на краен потребител, е доста по-комплексна. С влизането в сила на ДДС-дигиталния пакет

Read More...

Актуални реакции около възстановяване на Toll-такси

Съдът на Европейския съюз още на 28.10.2020 г. взе решение (по дело C 321/19) , че събираните в Германия магистрални (Toll) такси за тежкотоварни автомобили са изчислени на грешна основа. Не закъсняха и първите реакции на потърпевши и администрация. Според съдиите е най-вече неправомерно, при образуването на цените да се прибавят и разходите за пътна

Read More...